Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
II
Място
III
Място

ЕЛКО

2022 Лауреат_конкурс
9.4
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

BRCModels

2022 Лауреат_конкурс
8.5
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

АГИ 1

2022 Лауреат_конкурс
8.3
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати